Contact Detail of Wing Officers
Contact Detail of Wing Officers

Contact Detail of Wing Officers

Designation Name of Officers Phone Fax Mobile
APCCF- SF Shri D.K. Sharma 079-23254143/44 23254781 9978405129
CF-SF Shri V.J.Rana 079-23254140 - 7575950030

Ahmedabad Circle

Designation Name of Officers Phone Fax Mobile
C.C.F. A'bad Shri S.P.Sisodiya 079-29701921 29701922 9978405687
D.C.F. A'bad Dr Sakkira Begaum 079-29701083 29701085 9978405157
D.C.F. Nadiay Dr T Karuppasamy 0268-2550316 2567312 9978405130
D.C.F. Anand Shri Milankumar Manibhai Rajyaguru (Charge) 02692-264855 264855 9428153689
D.C.F. Surendranagar Shri A.M Parmar 02752-283602 283602 9824391347

Rajkot Circle

Designation Name of Officers Phone Fax Mobile
C.F. Rajkot Shri A.C.Patel 0281-2457310(PA) 2475635 2476562 9825146838
D.C.F. Rajkot Shri M.M.Muni 0281-2476497 2476698 7574950090
D.C.F. Amreli Dr Priyanka Gehlot 02792-222603 222603 9782251239
D.C.F. Gir Somanath Shri G. A. Sodha 0276-223227 222279 9726383909
D.C.F. Devbumi Dwarka Shri R.Dhanpal 02833-232574 232094 8238861705
D.C.F. Botad Smt.Raj Sandeep 02849-271318 271320 7600175578

Mehsana Circle

Designation Name of Officers Phone Fax Mobile
C.F. Mehshana Shri L.J.Parmar 02762-221731 221822 9925247853
D.C.F. Mehshana Shri Y.L.Varma 02762-221125 220151 9825258332
D.C.F. Palanpur Shri K.T.Parmar 02742-257056 253056 9427450834
D.C.F. H'Nagar Shri A. H. Gadhavi 02772-241766 244538 9978903870

Bharuch Circle

Designation Name of Officers Phone Fax Mobile
C.F. Bharuch smt.Aradhana shahu (Charge) 02642-240702 243230 9427446783
D.C.F. Bharuch Shri .M.R.Solanki 02642- 269065 222330 9726875656
D.C.F. Navsari Shri Murari Lal Meena 02637-258193 246947 7579202387
D.C.F. Surat Shri J.H.Rathod (charge) 0261-2733831 2733832 9427528587
D.C.F. Narmada Shri P.J.Pandiya 02640-224258 224358 9427112021
D.C.F. Valsad Shri S.V.Kedariya 02632-243258 243258 9426161739

Godhra Circle

Designation Name of Officers Phone Fax Mobile
C.F.Godhra Shri S.M.Raja 02672-261852 261851 9443180239
D.C.F.Dahod Shri N.R.Majmudar 02673-266137 266137 9426570591
D.C.F. Godhra Shri Y.D.Parmar 02672-261852 - 9978407723
D.C.F. Vadodara Smt. K.J.Maharaja 0265-2431128 2427696 9427908225

Kutch Circle

Designation Name of Officers Phone Fax Mobile
C.C.F. Kutch Shri K.S.Randhwa 02832-220937 250236 9825000692
D.C.F. Bhuj (SF) Shri S.S.Mujawar 02832-250851 250851 9410147745
D.C.F. Patan Shri R.V.Kharadi 02766-225850 231694 9428000313

Gandhinagar Circle

Designation Name of Officers Phone Fax Mobile
C.C.F. G'Nagar Shri G.Ramana Murthy 079-23251633 232-51631 9825381680
D.C.F. G'Nagar Shri S. M. Damor 079-23221260 232-39872 9427079679
Go to Navigation